مشاهده همه 6 نتیجه

تشک ویستر مدل آوین نوین دونفره سایز 180 × 200 سانتی متر

16,800,000 تومان
تشک ویستر مدل آوین نوین دونفره 180 ×200 جزء خانواده تشک های طبی فنری منفصل (Orthopedic)
 • طول : 200 سانتی‌متر
 • عرض : 180  سانتی‌متر
 • ارتفاع : 1±25 سانتی‌متر
 • تنها دارنده استاندارد سلامت از نظام پزشکی
 • پارچه رویه : پنبه ای گردباف آنتی باکتریال و ضدتعرق
 • عایق حرارتی : نمد ترموفلت
 • نوع فنر : فنر منفصل (pocket spring)
 • ضمانت : 7 سال

تشک ویستر مدل آوین نوین دونفره سایز 160× 200 سانتی متر

14,800,000 تومان
تشک ویستر مدل آوین نوین دونفره 160 ×200 جزء خانواده تشک های طبی فنری منفصل (Orthopedic)
 • طول : 200 سانتی‌متر
 • عرض : 160  سانتی‌متر
 • ارتفاع : 1±25 سانتی‌متر
 • تنها دارنده استاندارد سلامت از نظام پزشکی
 • پارچه رویه : پنبه ای گردباف آنتی باکتریال و ضدتعرق
 • عایق حرارتی : نمد ترموفلت
 • نوع فنر : فنر منفصل (pocket spring)
 • ضمانت : 7 سال

تشک ویستر مدل آوین نوین دونفره سایز 140 × 200 سانتی متر

13,000,000 تومان
تشک ویستر مدل آوین نوین دونفره 140 ×200 جزء خانواده تشک های طبی فنری منفصل (Orthopedic)
 • طول : 200 سانتی‌متر
 • عرض : 140  سانتی‌متر
 • ارتفاع : 1±25 سانتی‌متر
 • تنها دارنده استاندارد سلامت از نظام پزشکی
 • پارچه رویه : پنبه ای گردباف آنتی باکتریال و ضدتعرق
 • عایق حرارتی : نمد ترموفلت
 • نوع فنر : فنر منفصل (pocket spring)
 • ضمانت : 7 سال

تشک ویستر مدل آوین نوین یکنفره سایز 120 × 200 سانتی متر

11,300,000 تومان
تشک ویستر مدل آوین نوین یکنفره 120 ×200 جزء خانواده تشک های طبی فنری منفصل (Orthopedic)
 • طول : 200 سانتی‌متر
 • عرض : 120  سانتی‌متر
 • ارتفاع : 1±25 سانتی‌متر
 • تنها دارنده استاندارد سلامت از نظام پزشکی
 • پارچه رویه : پنبه ای گردباف آنتی باکتریال و ضدتعرق
 • عایق حرارتی : نمد ترموفلت
 • نوع فنر : فنر منفصل (pocket spring)
 • ضمانت : 7 سال

تشک ویستر مدل آوین نوین یکنفره سایز 100 × 200 سانتی متر

9,900,000 تومان
تشک ویستر مدل آوین نوین یکنفره 100 ×200 جزء خانواده تشک های طبی فنری منفصل (Orthopedic)
 • طول : 200 سانتی‌متر
 • عرض : 100  سانتی‌متر
 • ارتفاع : 1±25 سانتی‌متر
 • تنها دارنده استاندارد سلامت از نظام پزشکی
 • پارچه رویه : پنبه ای گردباف آنتی باکتریال و ضدتعرق
 • عایق حرارتی : نمد ترموفلت
 • نوع فنر : فنر منفصل (pocket spring)
 • ضمانت : 7 سال

تشک ویستر مدل آوین نوین یکنفره سایز 90 × 200 سانتی متر

8,700,000 تومان
تشک ویستر مدل آوین نوین یکنفره 90 ×200 جزء خانواده تشک های طبی فنری منفصل (Orthopedic)
 • طول : 200 سانتی‌متر
 • عرض : 90  سانتی‌متر
 • ارتفاع : 1±25 سانتی‌متر
 • تنها دارنده استاندارد سلامت از نظام پزشکی
 • پارچه رویه : پنبه ای گردباف آنتی باکتریال و ضدتعرق
 • عایق حرارتی : نمد ترموفلت
 • نوع فنر : فنر منفصل (pocket spring)
 • ضمانت : 7 سال